Dış İlişkiler MüdürlüğüYILDIRIM SINIRLARI AŞIYOR
 

Yıldırım Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü, Yıldırım’ın ve belediyenin yurt dışında tanıtımını yapmak amacıyla faaliyetler yürütüyor. Müdürlük;  Avrupa Birliği müzakere ve katılım sürecinde, yerel yönetimlerce yapılması gereken çalışmaları belediye ölçeğinde düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek, kalkınmış ülkelerdeki şehircilik yapısının ve insan kaynaklarının incelenmesini sağlamak, birikimlerin aktarılmasına zemin hazırlamak ve uluslararası barışa katkı sağlamak için kanunlar çerçevesinde her türlü insani programları düzenlemek gibi görevleri yerine getiriyor. Bu doğrultuda, yurt dışındaki diğer belediyeler, kurum ve kuruluşlar, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında kurumsal ve sosyokültürel ilişkiler kurulmasını ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesini sağlıyor. Müdürlük; Dış ilişkiler Birimi ve İdari ve Mali İşler Birimi olmak üzere 2 birim ve bunların alt birimlerinden oluşuyor.
 Hidayet ÇALI
Hidayet ÇALI